Daugiabučio gyvenamojo namo Kaune stogo paprastojo remonto projektas. Tvarkomieji statybos darbai

Daugiabučio gyvenamojo namo Kaune stogo paprastojo remonto projektas. Tvarkomieji statybos darbai.

Remontuojamas pastatas stovi valstybės saugomoje kultūros paveldo vietovėje „Kauno
senamiestyje“.

Stogo remonto darbai.