GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIO)) NAMO, KAUNO M. SAV; – PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS. TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIO))
NAMO, KAUNO M. SAV; – PAPRASTOJO REMONTO
PROJEKTAS. TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI

Pastatas Kaune yra kultūros paveldo vietovės – Kauno miesto istorinės
dalies, vad. Senamiesčiu.